Habermax Erbjudande

Vad är er utmaning?

För att öka tillväxten måste vi veta vilken tillväxt vi ska öka. Om vi ska stärka varumärket måste vi veta vad vi ska stärka. Vad är er utmaning?

NYHET! Nu kan du bevisa marknadsföringens effekter och maximera nästa.

Roimax_effekter

Många har inte den kunskap som krävs för att analysera den data man sitter på. Det innebär att många marknadsföringsinsatser görs i onödan. Vi kan idag med stor precision analysera fram exakt vilka olika effekter som de olika insatserna skapar.

När det gäller media t.ex är det lätt att blanda ihop effektivitet med effekt. Bara för att dina medieköp är effektiva innebär det inte att de har skapat effekt. Det beror bl.a på att medielandskapet är mer komplext idag och olika mediaslag använder olika valutor.

ROIMAX_door

Därför har vi nu tagit fram ett unikt verktyg vi kallar ROIMAX© där vi tillsammans tar fram bevisen ur din befintliga data, analyserar resultaten och levererar det i en rapport. ROIMAX© finns i tre olika nivåer beroende på komplexiteten i er marknadsföring.

Effekten av ROIMAX© är förutom att kunna få fram sanningen om vad som ger vilken effekt, även kunna maximera effekterna av nästa kampanj och nästa.

ROIMAX© är en abonnemangstjänst för dig som varumärkesägare och som vill belysa de effekter som skapas av era marknadsinvesteringar. Du får löpande rådgivning och analys av befintlig data.

I vårt arbete utgår vi ifrån era specifika utmaningar och belyser de effekter som er organisation har behov av. Separata effektmätningar, tracking-studier eller varumärkesundersökningar kan fås mot separat offert. 

NYHET! Vi har produktifierat några av våra erbjudande för att förenkla för dig.

Vi har berättat om ROIMAX i texten ovan, men vi har ytterligare tre intressanta produkter som hjälper dig med ditt varumärke.

BRANDMAX som identifierar ditt varumärkes potential. Vi tar fram varumärkets nuläge och den smartaste och mest lönsamma positionen.

STRATMAX aktiverar varumärkets potential. Vi anser att det ofta är processen mellan processerna som verkligen är avgörande för att insikterna följer med hela vägen och gör att så att vi kan maximera potentialen.

WEMAX är vår implementeringsprocess. För att en lansering ska fungera så är det en förutsättning att en intern implementering är väl genomförd.

Modell_oändlig

Stegen som hjälper dig att lösa dina utmaningar.

Dessa tre steg hjälper dig med dina marknadsföringsutmaningar och som du ser ovan så finns det inget slut i modellen. Det är faktiskt en ständigt pågående process för att du ska kunna vara förberedd på förändringar av olika slag som alltid uppstår och för att lära av de insatser man gjort. Det är först då du verkligen får de insikter som är A och O för att maximera dina marknadsföringsinsatser. Vi beskriver lite mer de olika faserna nedan där vi dessutom förtydligar just insikter. Självklart är vi med dig under resan och ser till att vi tillsammans får ut det bästa ur ditt varumärke. Både i försäljning och varumärkesstyrka.

ANALYS. Analysprocessen inleds med design av en kvalitativ eller kvantitativ marknadsundersökning, oftast i kombination. Vi skräddarsyr ett unikt undersökningsupplägg som matchar vår uppdragsgivares unika behov och situation.

INSIKT. Den efterföljande fasen har uppmärksamhet på att lyfta fram nyckelinsikterna som ligger till grund för de konkreta rekommendationer som vi ger vår uppdragsgivare. Vårt mål är att få ditt varumärke att nå sin fulla potential genom att identifiera och förbättra nyckelfaktorer.

STRATEGI. För att ditt varumärke ska bli så livskraftigt och vitalt som möjligt så måste det vara uppdaterat. Det räcker kanske inte med att förändra marknadskommunikationen eller utveckla en ny tilltalande tjänst för att lyckas nå fram till målgruppen. Det kanske måste tas ut en helt ny riktning. Vi utvecklar varumärkes- och positioneringsstrategier som är baserade på noggranna analyser. Vi hjälper även våra uppdragsgivare att utveckla strategier för att nå nya kunder, minska churn och få nöjdare kunder.

KOMMUNIKATION & DESIGN. All strategi måste tåla verkligheten, vilket innebär att alla inblandade i en varumärkesresa måste förstå och gilla erbjudandet. Detta kräver givetvis implementering, men också ett kommunikativt koncept som alla ställer sig bakom, inte bara kunder. Konceptet ska spegla hela företaget och/eller produkten, vilket också kräver att all design måste vara uppdaterad för att nå maximal effekt.