Habermax Erbjudande

Vad vi tillför dig

Vårt erbjudande är att ta fram insikter och beslutsunderlag för ditt varumärke. Dessa insikter byggs på empiriska undersökningar som maximerar ditt varumärkes potential och/eller ger ditt företag mer affärsnytta.

Vårt DNA

Varför du ska anlita oss

Det saknas samsyn i de vitala delar som krävs för att bygga och stärka varumärken. Det saknas en brygga (insikterna). Enkelt uttryckt: Det görs för mycket undersökningar som inte används, det görs för mycket strategier som inte bygger på empiriska insikter och som dessutom sällan går att bygga kommunikation på. Och en varumärkesstrateg som ofta agerar ensam utan inspel från övriga specialister. 

Vårt erbjudande genomsyrar alla tre vitala delar. Men vår specialkompetens är att ta fram analyser och strategier efter genomförda undersökningar som vi genomför. Det är det enkla skälet till varför du behöver oss. Insikterna måste sen följa med under hela resan för att maximera ditt varumärkes potential.


Lite mer på detaljnivå

Här några av de undersökningar och analyser vi gör för att ta reda varumärkets nuläge. Dessa fem perspektiv utgår vi från:

UPPLEVELSE: Brand Equity, Corporate image

MÅLGRUPP: Förväntan/behovs-studie, Målgruppskartläggning, Målgruppsanalys, Kund/NKI/lojalitet, Lost customer, Lost ”bid”, Conversion, Customer Experience, Customer Journey

ERBJUDANDE: Produkttest, Konceptscreening, Konceptutveckling/test, Förpackningstest, Design, Prisstudier/PMS, PDS, Etableringsstudie, Sortimentsoptimering

MARKNAD: Konkurrensanalys, Positioneringsanalys, Effektmätningar, Omvärldsanalys, Trendspaningar, Varumärkestracking, Medieanalys

ORGANISATION: Benchmarketing, Modellering, NPS, KPI-undersökning, Medarbetarundersökning, Employer Branding


Vi hjälper dig att bevisa marknadsföringens effekter och maximera nästa.

Roimax_effekter

Många har inte den kunskap som krävs för att analysera den data man sitter på. Det innebär att många marknadsföringsinsatser görs i onödan. Vi kan idag med stor precision analysera fram exakt vilka olika effekter som de olika insatserna skapar.

När det gäller media t.ex är det lätt att blanda ihop effektivitet med effekt. Bara för att dina medieköp är effektiva innebär det inte att de har skapat effekt. Det beror bl.a på att medielandskapet är mer komplext idag och olika mediaslag använder olika valutor.

ROIMAX_door

Därför har vi tagit fram ett unikt verktyg vi kallar ROIMAX© där vi tillsammans tar fram bevisen ur din befintliga data, analyserar resultaten och levererar det i en rapport. ROIMAX© finns i tre olika nivåer beroende på komplexiteten i er marknadsföring.

Effekten av ROIMAX© är förutom att kunna få fram sanningen om vad som ger vilken effekt, även kunna maximera effekterna av nästa kampanj och nästa.

ROIMAX© är en abonnemangstjänst för dig som varumärkesägare och som vill belysa de effekter som skapas av era marknadsinvesteringar. Du får löpande rådgivning och analys av befintlig data.

I vårt arbete utgår vi ifrån era specifika utmaningar och belyser de effekter som er organisation har behov av. Separata effektmätningar, tracking-studier eller varumärkesundersökningar kan fås mot separat offert. 


Vi har produktifierat några av våra erbjudande för att förenkla för dig

Vi har berättat om ROIMAX i texten ovan, men vi har ytterligare tre intressanta produkter som hjälper dig med ditt varumärke.

BRANDMAX som identifierar ditt varumärkes potential. Vi tar fram varumärkets nuläge och den smartaste och mest lönsamma positionen.

STRATMAX aktiverar varumärkets potential. Vi anser att det ofta är processen mellan processerna som verkligen är avgörande för att insikterna följer med hela vägen och gör att så att vi kan maximera potentialen.

WEMAX är vår implementeringsprocess. För att en lansering ska fungera så är det en förutsättning att en intern implementering är väl genomförd.


Modell_oändlig

Stegen som hjälper dig att lösa dina utmaningar

Dessa tre steg hjälper dig med dina utmaningar och som du ser ovan så finns det inget slut i modellen. Det är en ständigt pågående process för att du ska kunna vara förberedd på förändringar och för att lära av de insatser du gjort. Dessutom är det ofta i processen mellan processerna som det verkligen händer saker som kan förändra både positivt och negativt.

ANALYS. Analysprocessen inleds med att vi skräddarsyr ett undersökningsupplägg som matchar dina unika behov och din situation. Den efterföljande fasen har uppmärksamhet på att lyfta fram nyckelinsikterna som ligger till grund för de konkreta rekommendationer som vi tar fram. 

STRATEGI. För att insikter ska skapa värde måste det byggas upp en strategi. Ofta en ny kommunikationsstrategi men även gå tillbaka och se över din varumärkes- och positioneringsstrategi om så krävs. Vi hjälper dig att utveckla strategier för att nå nya kunder, minska churn och få nöjdare kunder.

KOMMUNIKATION. All strategi måste tåla verkligheten, vilket innebär att alla inblandade i en varumärkesresa måste förstå och gilla erbjudandet. Detta kräver givetvis implementering, men också ett kommunikativt koncept som alla ställer sig bakom, inte bara kunder. Konceptet ska spegla hela företaget och/eller produkten, vilket också kräver att all design måste vara uppdaterad för att nå maximal effekt.