Maximera ditt varumärkes potential

För att öka affärseffekten

Frågan kring kommunikationens affärseffekt är knappast ny, men mer aktuell än någonsin. Ägare och styrelser kräver i allt högre grad att effekten av marknadsföringsinsatser redovisas på ett mer systematiskt sätt. De som inte kan förklara hur de skapar affärseffekt får allt tuffare att äska budgetpengar. Men även för att veta vad som skapar affärseffekt för att få ett lärande och därmed maximera effekten av kommande insatser. 

I och med detta är kraven på alla reklam- och mediabyråer tuffare idag och framåt. Inte bara på effekten de åstadkommer som sådan utan också på deras förmåga att bidra med modeller, argument, analyser och mätdata som ger uppdragsgivarna ammunition i interna diskussioner.  

Som ett svar på detta levererar vi på Habermax träffsäkra analyser och insikter. Genom vår metod tar vi fram de mest relevanta och opolerade sanningarna som hjälper varumärkesägare att navigera bättre än konkurrenterna. Vi tar reda på var ni står och ger riktningen om vart ni ska. Vi gör alla undersökningar och analyser som du behöver för att maximera ditt varumärkes potential.

Välkommen till en mer upplyst verklighet.

Nyttan av Habermax

Det krävs insikter för att bli bättre och göra rätt val. Vi levererar analyser, insikter och strategier som hjälper dig som varumärkesägare göra rätt val och ditt varumärke att nå sitt fulla potential. Vi gör alla typer av undersökningar och vår unika styrka ligger i analysfasen. Med tanke på den ovanliga erfarenhet vi har, överförs våra insikter lättare till kommunikation. Vi skapar även kommunikation, koncept och design. Men framförallt säkerställer vi att de insikter vi tillsammans kommit fram till verkligen maximerar effekten av dina marknadsföringsinsatser.

Oändligt arbetssätt


Vårt senaste webinar om briefer

Briefen är den mest avgörande fasen i överföringen från marknadsförare till byrå, men också en av de svåraste faserna för båda parter. Enligt undersökningar gjorda av BetterBriefs, säger 80% av kunderna att de är duktiga på att skriva briefer. Men endast 10% av byråerna håller med. Vi anser därför att detta är ett av de viktigaste förändringsarbeten som måste till för att skapa bättre kommunikation. Vi hoppas att du får nya insikter, lite konkreta tips och rekommendationer för att skriva bättre briefer.

Bättre ROI av dina insatser

I oroliga tider är det ännu viktigare att du har koll på vilka effekter som dina insatser skapat. Inte minst för att lära dig vad som ger bästa effekt både på kort och lång sikt. Vi pratar också om olika fokus som dina olika byråer har. Varumärkesbyråer, mediabyrå och reklambyrå har olika sätt att mäta effekter. Man har helt enkelt olika fokus på vilken effekt som ska mätas och redovisar därför också sin ”effekt”. Vilket gör det svårt för dig att redovisa i styrelserummet på ett rättvist sätt när ledning och ägare frågar efter ROI (Return Of Investment).

Webinar om effekt

Det hetaste ämnet som diskuteras på marknadsavdelningar just nu är hur man skapar affärseffekt av sina marknadsföringsinsatser. Vi levererar här den oputsade sanningen som både ger en känga till vår egen bransch men samtidigt väcker tankar hur vi tycker att du bör tänka som varumärkesägare. Hur du ska arbeta strategisk och taktiskt. Att du alltid måste ha koll på ditt varumärkes nuläge innan du gör någonting. Men också hur du mäter det både innan och efter genomförd kommunikationsinsats. Det är en väl investerad timme, vi lovar.


Mät ditt varumärkes styrkor och svagheter

BrandMax är en varumärkesdiagnos. Vilket innebär att vi gör en detaljerad analys och utvärdering av hur ditt varumärke presterar. Vi gör det genom att ta fram varumärkets nuläge samt position i förhållande till dina konkurrenter. Dessutom identifierar vi var du har potentialen i ditt varumärke. Nyfiken på ditt varumärkes nuläge? Hör av dig!

BrandMax

RoiMax

Nu kan du bevisa marknadsföringens effekter

Allt fler ställer högre krav på att kunna få bevis på vilken nytta marknadsföringsinvesteringarna ger (ROI), men många har i dagsläget svårt att bevisa vilket faktiskt värde som skapats. Dessutom veta vilka av insatserna som är mest gynnsamma att satsa vidare på. Men även få en förståelse av vilken betydelse den kreativa idéen har eller varför inte medievalets påverkan. Därför har vi tagit fram ett verktyg för dig som marknadschef eller varumärkesägare. Vi har i dagsläget tre olika nivåer beroende på komplexiteten i din marknadsföring och storlek på företaget. Vi berättar gärna mer om vilken nytta du kommer att få av RoiMax.


Öka verkningsgraden av dina undersökningar

Det görs för mycket undersökningar idag. Många missar att analysera resultaten rätt och få de insikter som behövs. Dessutom ställs frågorna på fel sätt vilket gör att respondenterna inte svarar korrekt. Därför börjar vi alltid med att göra en översyn av befintliga data innan vi rekommenderar dig att investera i fler undersökningar. Kvalitet före kvantitet.

Några av våra kunderfarenheter

Bredden av olika branscherfarenheter har gjort att vi samlat på oss ovärderliga insikter som hjälper oss i vårt samarbete med dig som kund. Vilket i slutändan skapar affärsnytta lite smidigare oavsett om du arbetar inom B2C eller B2B.

Kunder
Fem perspektiv

Nuläget är A och O för att skapa effekt

Vi startar oftast med att ta reda på ditt varumärkes och ditt företags nuläge. En process som utgår från fem olika perspektiv: Målgrupp, marknad, erbjudande, upplevelse och organisation. Genom dessa fem perspektiv får vi fram hela verksamhetens nuläge och hur de bör optimeras för att nå utsatta mål.

Inspiration som ger dig insikter