Maximera ditt varumärkes potential

För att öka affärseffekten

Ägare och styrelser kräver idag att effekten av marknadsföringsinsatser redovisas på ett mer systematiskt sätt. De som inte kan förklara hur de skapar affärseffekt får allt tuffare att äska budgetpengar. Men även för att veta vad som skapar affärseffekt för att få ett lärande och därmed maximera effekten av kommande insatser. 

Kraven på alla marknadsavdelningar, inhouse-, reklam- och mediabyråer är tuffare idag. Inte bara på effekten de ska åstadkomma utan också förmågan att bidra med modeller, argument, analyser och mätdata.  

Som ett svar på detta levererar vi på Habermax träffsäkra analyser och insikter. Genom vår metod tar vi fram de mest relevanta och opolerade sanningarna som hjälper varumärkesägare att navigera bättre än konkurrenterna. Vi tar reda på var ni står och ger riktningen om vart ni ska. Vi gör alla undersökningar och analyser som du behöver för att maximera ditt varumärkes potential.

Välkommen till en mer upplyst verklighet.

Nyttan av Habermax

Det krävs insikter för att bli bättre och för att göra rätt val. Med tanke på att mängden data växer konstant kräver det att någon måste sortera, strukturera och analysera för att få fram dessa affärskritiska insikter.

Där i ligger vår specialitet: Att leverera analyser, insikter och strategier som hjälper dig att göra rätt val så att ditt varumärke når sitt fulla potential.

Vi gör alla typer av undersökningar även om vår styrka ligger i analysfasen. Vår ovanliga bakgrund från undersöknings-, analys- och kommunikationsbranschen gör att våra insikter lättare överförs till kommunikation.

Vi säkerställer att de insikter vi kommit fram till implementeras i din organisation för att effekten av dina marknadsföringsinsatser ska fungera i verkligheten.

OBS! Det är en ständigt pågående process som krävs för att ditt varumärke ska hjälpa till att skapa bättre affärseffekter.

Oändligt arbetssätt


Unik kompetens som skapar maximal effekt för ditt varumärke

Det finns många fina titlar i vår bransch och det finns många klyschiga ord. Men vad allt handlar om egentligen är att få ihop logik med kreativitet, vissa kallar det hjärna och hjärta. För det krävs det kompetens och erfarenhet naturligtvis. Vi gillar denna enkla modell som visar det.

Men för att det ska fungera i verkligheten måste även implementeringen göras. Det finns en tendens att den glöms bort i ivern att gå framåt. Vi älskar den utmaningen däremot.

Business model


Se vårt webinar om briefer

Briefen är den mest avgörande fasen i överföringen från marknadsförare till byrå, men också en av de svåraste faserna för båda parter. Enligt undersökningar gjorda av BetterBriefs, säger 80% av kunderna att de är duktiga på att skriva briefer. Men endast 10% av byråerna håller med. Vi anser därför att detta är ett av de viktigaste förändringsarbeten som måste till för att skapa bättre kommunikation. Vi hoppas att du får nya insikter, lite konkreta tips och rekommendationer för att skriva bättre briefer.

Bättre ROI av dina insatser

I oroliga tider är det ännu viktigare att du har koll på vilka effekter som dina insatser skapat. Inte minst för att lära dig vad som ger bästa effekt både på kort och lång sikt. Vi pratar också om olika fokus som dina olika byråer har. Varumärkesbyråer, mediabyrå och reklambyrå har olika sätt att mäta effekter. Man har helt enkelt olika fokus på vilken effekt som ska mätas och redovisar därför också sin ”effekt”. Vilket gör det svårt för dig att redovisa i styrelserummet på ett rättvist sätt när ledning och ägare frågar efter ROI (Return Of Investment).

Webinar om effekt

Det hetaste ämnet som diskuteras på marknadsavdelningar just nu är hur man skapar affärseffekt av sina marknadsföringsinsatser. Vi levererar här den oputsade sanningen som både ger en känga till vår egen bransch men samtidigt väcker tankar hur vi tycker att du bör tänka som varumärkesägare. Hur du ska arbeta strategisk och taktiskt. Att du alltid måste ha koll på ditt varumärkes nuläge innan du gör någonting. Men också hur du mäter det både innan och efter genomförd kommunikationsinsats. Det är en väl investerad timme, vi lovar.


Mät ditt varumärkes styrkor och svagheter

BrandMax är enkelt förklarat en diagnos av ditt varumärke. Det innebär att vi gör en detaljerad analys och utvärdering av hur det presterar. Vi gör det genom att ta fram varumärkets nuläge samt position i förhållande till dina konkurrenter. Dessutom identifierar vi var du har potentialen i ditt varumärke.

Nyfiken på ditt varumärkes nuläge? Hör av dig!

BrandMax

RoiMax

Bevisa marknadsföringens effekter

Idag ställs högre krav på att kunna få bevis på vilken nytta marknadsföringsinvesteringarna ger (ROI), men många har svårt att bevisa vilket faktiskt värde som skapats. Dessutom veta vilka av insatserna som är mest gynnsamma att satsa vidare på.

Men även få en förståelse av vilken betydelse den kreativa idéen har eller varför inte medievalets påverkan. Därför har vi tagit fram ett verktyg som i dagsläget har tre olika nivåer beroende på komplexiteten i din marknadsföring och storlek på företaget.

Vi berättar gärna mer om vilken nytta du kommer att få av RoiMax.


Öka verkningsgraden av dina undersökningar

Det görs för mycket undersökningar idag. Många missar att analysera resultaten rätt och få de insikter som behövs. Dessutom ställs frågorna på fel sätt vilket gör att respondenterna inte svarar korrekt. Därför börjar vi alltid med att göra en översyn av befintliga data innan vi rekommenderar dig att investera i fler undersökningar. Kvalitet före kvantitet.


Varför implementering är så viktigt i varumärkesarbetet

En varumärkesstrategi får inte fötter förrän den är implementerad i medarbetarnas dagliga arbete. Fram till dess tolkas ofta en varumärkesstrategi bara som ett fancy ord – inte ett verb som det egentligen är menat att vara.

Hur ska vi då få medarbetare att bli intresserade och mottagliga för den förändring som krävs för att förändra varumärket? Självklart måste vi därför sätta oss in i hur de ska hantera olika situationer en vanlig arbetsdag. Det vill säga hur de ska jobba med de värden och planer som vi diskuterar i det strategiska arbetet. Det kräver att vi måste involvera medarbetare i processen.

Hör av dig så berättar vi hur.


Några av våra kunderfarenheter

Bredden av olika branscherfarenheter har gjort att vi samlat på oss ovärderliga insikter som hjälper oss i vårt samarbete med dig som kund. Vilket i slutändan skapar affärsnytta lite smidigare oavsett om du arbetar inom B2C eller B2B.

Kunder
Fem perspektiv

Att fastställa nuläget innan start är A och O

Vi startar med att ta reda på ditt varumärkes och ditt företags nuläge. En process som utgår från fem olika perspektiv: Målgrupp, marknad, erbjudande, upplevelse och organisation. Genom dessa fem perspektiv får vi fram hela verksamhetens nuläge och vad som behöver optimeras för att nå utsatta mål.

Inspiration som ger dig insikter