Om oss Habermax

Habermax

Vi tar fram de avgörande insikterna som ligger till grund för våra uppdragsgivares marknadskommunikation, varumärkesstrategi och affärsutveckling. Vi ser även till att insikterna skapar den affärseffekt som vi tillsammans kommit fram till att vi vill nå. Vi gör det genom undersökningar, analyser, kommunikation och implementering.

Hur vi tänker vi på Habermax

Vi har över 50 års erfarenhet från både analys- & strategivärlden och kommunikationsvärlden. Detta gör vi med en egenutvecklad arbetsprocess där insikterna både skapas och bibehålls. Vi gör alla typer av undersökningar som krävs eftersom insikter måste byggas på fakta, inte på åsikter. Men vi anser att vår analysfas är vår specialitet.


Öka verkningsgraden av dina undersökningar

Det görs för mycket undersökningar idag. Man sitter på fakta i överflöd som inte blir analyserat. Dessa skatter söker vi upp, tar fram och gör till insikter. Innan vi genomför våra undersökningar.

Arbeta sömlöst

Det finns stora utmaningar i att man inte arbetar sömlöst, vilket kan få förödande konsekvenser. Det gäller både internt och de konsulter man engagerar i en marknadsföringsinsats. De insikter man kommit fram till måste följa med i hela processen och gärna förädlas om det kommer fram saker som kan förbättra slutresultatet.

Effektproblem

Mät rätt effekt

Varumärkeskonsulter, mediabyrå, reklambyrå, webb-byrå, eventbyrå och kunder har olika sätt att mäta effekter. De har helt enkelt olika fokus på vilken effekt som ska mätas och redovisar därför också sin ”effekt”. Detta låter ofta bra i konferensrummet på byrån, men kanske inte när ledning och ägare frågar efter ROI (Return Of Investment). Vilket vi anser är den viktigaste effekten för dig som varumärkesägare.

Strategier

Affärs- och varumärkesstrategi måste hänga ihop

Vår absoluta åsikt är att affärsstrategi och varumärkesstrategi måste arbeta tillsammans (för all forskning visar tydligt att varumärkesstyrda företag är mer lönsamma). Men att omsätta strategi till verklighet, är en utmaning. Vi vet hur man maximerar lösning med rätt budskap, rätt format och i rätt media. Detta görs tillsammans med dig som kund för att verkligen nå maximal höjd. Dessutom har vi implementering som en del av vårt erbjudande.

Vår stora och skickliga familj

Vi är en del av Thinc Collective, som består av 14 specialistföretag. Alla inom kommunikation på något sätt. Styrkan för dig som kund är givetvis att allt är samlat på ett ställe. Media-, webb- och kommunikationsbyrå i samma rum och där vi tillsammans kan diskutera den ultimata lösningen och sen sätta samman ett team av enbart de som behövs. Det är unikt i Sverige, vill vi påstå.

Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Luleå, Växjö, Oslo och Kathmandu.


Sist men inte minst

Magnus Hård. VD, Analytiker, strateg och partner
mail: magnus.hard@habermax.se mob: +46 70-586 00 06

EMOTIONELL FAKTA:

Magnus är vår expert på analys och strategi, med mer än 25 års erfarenhet av undersökningar i bagaget finns det tillräckligt med erfarenhet för att ta sig an vilket uppdrag som helst.

Det görs på tok för mycket undersökningar som inte kommer till användning sa Magnus redan för 20 år sedan, och det är än värre idag. Vilket faktiskt säger allt om vår samtid och vår utmaning det finns oerhört mycket undersökningar gjorda som man inte har analyserat fullt ut. Det behövs mer analysarbete för att få fram de insikter som krävs för att företag och varumärken kan maximera sin potential. Vilket också är Magnus drivkraft. 

 – Allt vi gör ska skapa effekt, sen måste vi vara överens om vilken effekt vi talar om. Dessutom måste vi tillsammans vara klara med varumärkets nuläge och vilket som är målet. Detta måste självklart byggas på empiri. 

Säger Magnus samtidigt som han klappar om sina två hundar som hjälper honom att få kraft utanför jobbet. 


RATIONELL FAKTA:

Verksamhetsinriktning

• Design och genomförande av analys/researchinsatser

• Implementering av undersökningsresultat

• Framtagning av undersökningsplaner

• Utveckling av marknadsföringsstrategier

• Affärsplanering

• Varumärkesstrategi

• Utveckling av vision, affärsidé, strategi och mål

• Coachning

Utbildning & intressant erfarenhet

• Marknadsekonom IHM

• Diplomerad organisationskonsult
   HUMANOVA

• Företagsjuridik

• Företagsbedömning

• Företagsanalys

• Internkonsultutbildning

• Personlig utveckling

• Utbildad i Relationsmarknadsföring


Jens Krona. CD, varumärkesstrateg och partner
mail: jens.krona@habermax.se mob: +46 70-289 16 73

EMOTIONELL FAKTA:

Jens besitter en unik kombination av analytiskt tänkande och kreativitet som han skapat genom sin långa bakgrund som kreatör på flera stora kommunikationsbyråer. Dessutom varit delägare och drivande i en av de mest framstående byråerna i Göteborg. En erfarenhet som därefter ledde till ett sökande efter mer kreativitet byggd på empiri. Vilket han fann när Magnus och han hittade varandra på den tidigare arbetsplatsen.

– Vi är bara en del av en kedja på ett företag och allt ett företag gör påverkar bilden av varumärket. Därför måste alla förstå och helst gilla vad varumärket står för och vad det betyder för kunderna. Vi skapar affärsnytta och inget annat. 

Första frågan man ofta missar är: Vad är det för problem vi ska lösa? Eller som någon i branschen utryckte det: Vad fan är problemet? 

Varumärket är en RESURS för att nå ett affärsmål. Kommunikation är ett MEDEL för att nå målet, säger Jens med sin speciella dialekt.


RATIONELL FAKTA:

Verksamhetsinriktning

• Varumärkesstrategi

• Framtagning av koncept &
   konceptstrategi

• Leda det kreativa arbetet

• Insiktsframtagning

• Leda och förbättra insikterna
   genom den kreativa processen

• Strategi & idé

• Kreation

• Grafisk formgivning & design

Utbildning & intressant erfarenhet

• Berghs School of Communication

• Utbildad Typograf (tre år som lärling)

• Gästföreläsare IHM

• Ledningsgrupp YRGO
Digital Designer

• Gästföreläsare YRGO

• Utbildad i Relationsmarknadsföring