Habermax Synsätt

Insikt – aldrig åsikt

Med vår gedigna erfarenhet av alla typer av marknadsundersökningar mixat med erfarenheter från de stora kommunikationsbyråerna, har vi en bank av ovärderliga insikter. Dessa insikter hjälper oss att navigera rätt tillsammans med dig.

Arbetsprocessen

Processen som avgör

Vår arbetsprocess är skapad för att maximera effekter. Många av våra kunder upplever att det tyvärr fortfarande finns sk silos inom det egna företaget. Det viktiga är då att de insikter du tagit fram i din research inte försvinner eller görs om på vägen.

Vi möts oftast av två utmaningar. Antingen öka tillväxten eller stärka varumärket. Men för att öka tillväxten måste vi veta vilken tillväxt vi ska öka. Om vi ska stärka varumärket måste vi veta vad vi ska stärka. Vi berättar mer om dessa utmaningar här under.

Tillväxtmatris

Skapa tillväxt?

Vi får ofta två frågor, antingen vill man stärka varumärket eller skapa tillväxt. Det är inte så konstigt. Men följdfrågan när det gäller tillväxt är vilken tillväxt pratar vi om? Det måste vi reda ut innan vi går vidare till nästa steg. Detta är nog det vanligaste grundfelet som görs idag. Den kommunikativa målgruppen måste definieras för varje uppdrag. Inte bara i marknadsplanen. Gör du det?


Ta fram en önskad position

För att hitta den önskade positionen krävs det fakta. Den faktan måste enligt oss bygga på empiri. Det är ofta som företag själva har en åsikt om sitt och konkurrenters position som tyvärr inte stämmer. Vi genomför alltid en varumärkesundersökning för att ta reda på nuläget för varumärket och hur konkurrenterna uppfattas innan vi analyserar fram den önskade positionen och hur du bäst når den.

Varumärkesmodell

Stärka varumärke?

För att stärka ett varumärke måste vi först veta varumärkets nuläge, Vad är det som vi ska stärkas? Vi tar fram drivkraftsanalyser om det krävs och sen lägger vi upp strategin tillsammans med dig som varumärkesansvarig. Det är oerhört viktigt att alla förstår vad som påverkar bilden av ett varumärke, eftersom allt som ditt företag gör påverkar bilden av ditt varumärke.


Krav på önskepositionen

Det finns några enkla regler för att fastställa en bra önskeposition:

Måste vara RELEVANT, LEDIG, MÖJLIG, HÅLLBAR och TROLIG.

”Vet man inte vilken hamn man ska segla till
är ingen vind gynnsam

M. Hård. Strategiansvarig, Habermax

Har du koll på vad som skapar ditt ROI?

Return Of Investment (ROI) är trots allt det som alla ägare vill ha i slutändan. Därför är det en förutsättning att kunna läsa av vilka effekter som påverkar vad. Mediabyråer exempelvis följer upp vilka mediaeffekter som du har fått, oftast inget annat. Men utmaningen där är också att olika mediakanaler har olika valutor, så det är komplext att läsa av rätt. Vi har tagit fram en egen metod hur vi mäter vilket verkliga ROI som marknadsföringsinsatserna skapat, och nedan finner du några av de effekter vi mäter. Men vi tar även in primärdata från ditt företag innan vi kan analysera fram rätt ROI.

Checklista för att skapa bättre effekt

Sveriges Kommunikatörer KOMM, har gjort ett bra arbete med att ta fram effektprinciper för att skapa bättre affärseffekter för alla kunder.

De förklarar principerna så här: Effektfrågan kan vara frustrerande i vardagen. Det finns mängder av modeller, metoder och mått att förhålla sig till. En del nya, andra gamla. En del vassa, andra opålitliga. Olika läger har olika synsätt och hävdar bestämt att de sitter på sanningen. Det är därför lätt tro att effekt är fråga om tycke och smak, att det inte finns någon evidensbaserad grund att stå på.

Men, det stämmer inte. Vi har lyckats ta oss en bra bit framåt när det gäller att etablera generell kunskap. Inte bara när det gäller att kommunikation driver affären utan också kring hur vi kan arbeta för att öka chanserna att skapa effekt. Det finns fortfarande inget magiskt effektrecept, inga universallösningar. Men, det finns ett antal principer som vi kan följa för att öka chansen att lyckas. Som gör att vi spelar med oddsen på vår sida. Ett antal principer som vi på KOMM står bakom, baserat på vad vi tycker oss veta om hur vi bör tänka kring, och arbeta med, kommunikationseffekter. Principer som både vi kommunikationsbyråer och våra uppdragsgivare kan arbeta utifrån för att öka chanserna att skapa – och påvisa – effekt. 

Det är en process som går igenom åtta principer. Listan är ingen arbetsprocess. Effektarbete är inte linjärt utan en ständigt pågående process fram och tillbaka. Varje princip behöver ständigt återbesökas, förtydligas och förfinas. Men den kan vara ett bra hjälpmedel för oss att säkerställa att vi gör rätt saker.

KOMM Effektprinciper
Effektprinciper