Habermax Synsätt

Över en miljon intervjuer föder insikter

Vår gedigna erfarenhet av alla typer av marknadsundersökningar uppblandat med erfarenheter från de stora kommunikationsbyråerna, har vi en bank av ovärderliga insikter. Dessa insikter hjälper oss att navigera rätt.

Arbetsprocessen

Processen som avgör

Vår arbetsprocess kan se komplicerad ut men är egentligen skapad enligt skolboken hur man ska göra för att maximera effekter. Många av våra kunder upplever fortfarande att det finns sk silos inom det egna företaget, vilket är naturligt. Det viktiga är då att de insikter man tagit fram inte försvinner eller görs om på vägen.

Tillväxtmatris

Skapa tillväxt?

Vi får ofta två frågor, antingen vill man stärka varumärket eller skapa tillväxt. Det är inte så konstigt. Men följdfrågan när det gäller tillväxt är vilken tillväxt pratar vi om? Det måste vi reda ut innan vi går vidare till nästa steg. Detta är nog det vanligaste grundfelet som görs idag. Den kommunikativa målgruppen måste definieras för varje uppdrag. Inte bara i marknadsplanen. Gör du det?

Varumärkesmodell

Stärka varumärke?

För att stärka ett varumärke måste vi först veta varumärkets nuläge, annars vet vi inte vilken hamn vi seglar ifrån. Vad är det sen som vi ska förstärka? Vi tar fram drivkraftsanalyser om det krävs. Och sen lägger vi upp kartan tillsammans med varumärkesansvarig. Vi bestämmer helt enkelt vilken eller vilka hamnar vi ska segla till. Det är oerhört viktigt att alla förstår vad som påverkar bilden av ett varumärke.

”Vet man inte vilken hamn man ska segla till
är ingen vind gynnsam

M. Hård. Strategiansvarig, Habermax

Lite mer på detaljnivå

Här några av de undersökningar och analyser vi gör för att ta reda varumärkets nuläge. Dessa fem perspektiv utgår vi från.

Perspektivanalyser