Aspen alkylatbensin

Du kör väl inte motorgräsklipparen med vanlig bensin? 

Bakgrund
Aspen Alkylatbensin är ett bränsle som är bättre för motor, människa och miljö. Det togs fram för att yrkesmänniskor inom skogsindustrin som använder sig av framförallt motorsågar, inte mådde bra. De drabbades av huvudvärk och trötthet. Men framförallt av mycket värre sjukdomar så som blodcancer och leukemi. Dessutom fanns det ett behov av ett bättre bränsle för motorerna och för miljön. Aspen Alkylatbensin blev snabbt en succé och mer eller mindre generiskt.

Utmaning
Att ta fram ett perfekt alkylat kräver både erfarenhet och en enorm kunskap, och det finns alkylat på marknaden idag som inte håller den standard som Aspen har. Dessutom har leverantörer av maskiner börjat sälja egen alkylatbensin, vissa säger till och med att det är samma sak som Aspen. Vilket framförallt bensinstationer tagit till sig. Detta tillsammans har utvecklat sig till ett hot för Aspen som börjat tappa marknadsandelar, men kanske ännu värre att konkurrenters sämre alkylat skadat motorer vilket skapat ett felaktigt rykte för Aspen. Kampanjen skulle även fungera i hela norden.

Lösning
Vi bestämde att vi måste göra egna riktiga tester för att kunna bevisa skillnaderna, det var vår insikt. När vi som strategisk partner tillsammans med kunden tog fram dessa tester där vi jämförde konkurrenters alkylat med Aspen, framkom det att skillnaderna var värre än vad vi anat. Här hittade vi sen den kommunikativa insikten som blev bränsle för att bygga en hel kampanj på. Denna insikt hade aldrig sett dagens ljus om vi som utomstående konsulter tillsammans med försäljnings-, marknads- och utvecklingsavdelningen inte haft det transparenta arbetssätt vi hade. (Tack Ann-Britt för ditt otroliga engagemang och förmåga att samla och ena alla inblandade). Kampanjen lanserades i sociala media, tryckta media och i återförsäljarnas butiker. Självklart försåg vi även säljarna med införsäljningsmaterial. Vi vill också berömma vår partner i detta fallet: HiQ för ett fantastiskt samarbete under resans gång.

Resultat
Resultaten är tyvärr inte offentliga. Men omsättningen och resultatet ökade trots större konkurrensutsättning på marknaden. Även om vi tar med att kategorin generellt sätt ökade.

Ansvariga

Magnus Hård

Kundansvarig

+46705 86 00 06

magnus.hard@habermax.se

Jens Krona

Creative Director

+46702 891 673

jens.krona@habermax.se

Mia Allmark

Grafisk formgivare

+46 703 414 771

mia.allmark@habermax.se