Mälartåg

Tillsammans blir det möjligt

Bakgrund
I det nya trafikavtalet för Mälardalstrafik som trädde i kraft den 12 december 2021 tog Mälardalstrafik ett utökat ansvar för försäljning och kundservice för Mälartåg. Mälardalstrafik började sälja enkelbiljetter i de nya försäljningskanalerna mälartåg.se och i Mälartåg app. Samtidigt blev MTR ny trafikutövare och ansvarar för drift och underhåll av Mälartåg. De arbetar nu under varumärket Mälartåg. Därför var detta ett perfekt läge att lansera det nya kommunikationskonceptet för Mälartåg som vi tillsammans med Mälardalstrafik tagit fram och som bygger på tre nya varumärkesplattformar.

Utmaning
Mälardalstrafik är moderbolag och ansvarar produkten Mälartåg och biljetten Movingo som agerar som egna varumärken. Det innebar att vi var tvungna att ta fram tre varumärkesplattformar i en, men att alla tre skulle dra nytta av varandra och stötta varandra.

Lösning
Vi gjorde allt från grunden med en ny varumärkesplattform byggd på empiriska undersökningar där vi fick insikter från både resenärer och anställda inom Mälardalstrafik. Allt mynnade ut i det nya varumärkeslöftet: Tillsammans blir det möjligt och kampanjkonceptet: Nu gör vi Mälardalslivet ännu lite bättre.

Resultat
Arbetet är fortfarande pågående. Men ibland händer det saker som inte går att förutse. I samband med lanseringen när MTR började köra tågen började utmaningarna på riktigt, tågen gick inte. Det fanns inte tillräckligt med lokförare. Pandemin hade ställt till det rejält och väldigt många tågresor ställdes helt enkelt in. För resenärerna var detta katastrof och för varumärket Mälartåg givetvis detsamma. Vi hade förberett Mälardalstrafik på att det alltid händer saker och att det kunde ”skita sig”. Vilket gjorde att vårt löfte: Tillsammans blir det möjligt tålde denna utmaning. Men kampanjkonceptet: Nu gör vi Mälardalslivet ännu lite bättre fick sig en rejäl törn och är tveksamt om det går att fortsätta med, men det är trots allt ”bara” ett kampanjkoncept. Vi är stolta över att vi fått möjligheten att tillsammans med Mälardalstrafik fått genomföra ett projekt från start till mål. Från att ta fram varumärkenas nuläge, sätta positioneringen, göra varumärkesplattformarna, lägga upp strategin och skapa kommunikationen.

Ansvariga

Magnus Hård

Kundansvarig

+46705 86 00 06

magnus.hard@habermax.se

Jens Krona

Creative Director

+46702 891 673

jens.krona@habermax.se

Mia Allmark

Grafisk formgivare

+46 703 414 771

mia.allmark@habermax.se