Kategorier
Dagens insikt

Mellanmjölk vs magi

Insikter vs empiriska insikter. Mellanmjölk vs magi.

Allt handlar om att kunna förutse framtiden och ta de bästa besluten för att ditt företag ska klå dina konkurrenter. Det handlar om att få förståelse hur ett antal företeelser hänger ihop, hur de samverkar, vilken betydelse de har inbördes och i ett större sammanhang.

Däremot är enbart empiri begränsad till mätbara värden och observationer, medan insikt handlar om förnuft, erfarenhet och resonemang. Det är kombinationen som är den heliga graalen och som gör att ditt varumärke får ett övertag.

Då kan man undra varför inte fler använder sig av denna metod utan i stället väljer bort empiri och på så sätt förvandlar insikter till åsikter. Flera förståsigpåare har de senaste åren börjat tjatat om att affärsförståelsen måste öka hos både marknadsavdelningar och byråer. De säger att insiktsbaserad kommunikation är en av nycklarna framåt. Vi håller med fast med ett undantag och det är just att insikterna måste vara byggda på empiriska fakta.

Glöm inte att det är målgrupperna som bestämmer hur ditt varumärke uppfattas och hur lockande det är att köpa eller använda. Det är inte marknadsavdelningen, reklambyrån eller mediabyrån som bestämmer. Självklart måste du därför ha koll på målgruppens funderingar och åsikter, men inte alena. Det krävs även förnuft och kreativitet för att du ska kunna komma fram till de där magiska strategiska besluten och de kreativa lösningarna. D v s med empiriska insikter.

Ha en bra insiktsfull sommar!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *