Kategorier
Dagens insikt

Anledningen varför vi behövs för dig som varumärkesägare

Vårt ”why” föddes efter ett antal gemensamma projekt i kommunikationsvärlden där vi verkat var och en för sig i många år. Vi kom fram till att samsyn är sällsynt. Insikten är att det gemensamma intresset inte är detsamma i de vitala delar som krävs för att bygga och/eller stärka varumärken. Ingen gör egentligen ett dåligt jobb om vi utgår från att de utför en enskild uppgift. Men eftersom det är en gemensam utmaning som ska lösas är samsyn det som ger mest värde.

Vi förstod att det saknades en kommunikativ brygga mellan oss. Enkelt uttryckt: Det görs för mycket undersökningar som inte används, det görs för mycket strategier som inte bygger på empiri och som dessutom sällan går att bygga kommunikation på. Däremellan sitter varumärkesstrategen som ofta agerar utan inspel från övriga specialister. Någon måste därför ha det övergripande perspektivet för att alla tre vitala delar ska fungera ihop – det är vårt why. 

Vårt synsätt grundar sig i att allt varumärkesarbete byggs på insikter från empiriska undersökningar och att insikterna i sin tur måste följa med under hela resan. Dessutom är det processerna mellan processerna som ofta skapar det lilla extra som gör att en marknadsföringsinsats när högre höjder.

Men varför görs det inte alltid så då? Vad beror det på? Enligt våra undersökningar beror det ofta på tidsbrist hos dig som varumärkesägare och ibland en protektionistisk läggning hos de inblandade konsulterna. Stuprören som finns där måste bort, i stället måste det byggas en kommunikativ brygga. 

Den kommunikativa bryggan är en av anledningarna till att vi på Habermax finns för dig som varumärkesägare eller CMO.

Vi berättar gärna mer i detalj hur vi resonerar och hur vi tror att du som varumärkesägare bör tänka för bästa effekt. 

Magnus Hård, Strategiansvarig & CEO Habermax
Jens Krona, CD & varumärkesstrateg Habermax