Kategorier
Marknadsföring Utvald Inspiration

Vilken avkastning gav dina marknadsföringsinsatser?

Inför varje nytt budgetår måste du kunna visa resultatet av dina aktiviteter så att investeringarna görs där det blir mest lönsamt. Detta är inte bara till hjälp vid själva beslutsprocessen, det är också en given förutsättning för en uppdaterad marknadsavdelning. Att analysera de olika investeringarna blir lättare om de kan jämföras objektivt. Att kunna se sambanden mellan de olika insatserna och vilket resultat de skapat tillsammans. Det missas ofta och risken blir då att man bara ser kortsiktigt på insatsernas effekt. När det är både kort- och långsiktigt som ger den bästa effekten för ett företag eller varumärke. Det är med andra ord en hel del arbete som krävs för att maximera effekten av kommande kampanjer. Vi hjälper dig gärna.