Kategorier
Dagens insikt

Du har 1 miljon i budget, hur spenderar du den för bästa roi?

En intressant fråga som tyvärr dyker upp lite då och då. Varför är detta en tyvärr-fråga? Jo, för svaret är: Det beror på. Alltså inte det svaret som du vill få när det är en av många frågor som ligger på den sprängfyllda agendan. 

Det är helt beroende på vilket nuläge varumärket har och för att kunna svara på frågan så måste vi först veta vilka hinder som finns för att utmaningen överhuvudtaget ska kunna hanteras. Då har vi en möjlighet att börja räkna på vilka val som är mest lönsamma. 

Den andra kritiska punkten är hur vi löser själva utmaningen, exempelvis kan det vara mer lönsamt att öka distribution jämfört med att göra en butikskampanj. Eller att vi ser till att säljarna får en hungrig kollega till. Lösningarna är många, men det går faktiskt att räkna ut vad som är mest lönsamt. 

Den sista kritiska punkten är briefen eller uppdragsbeskrivningen till de inblandade konsulterna, om det nu är en marknadsföringsuppgift vi kommit fram till är den mest lönsamma lösningen. Det gäller att få alla att dra åt samma håll och maximera att deras enskilda specialistkunskaper tillsammans skapar synergieffekter. Vi rekommenderar därför ett gemensamt möte (Briefingen) för att både gå igenom briefen och att få insikter från alla, detta har ofta större påverkan på resultatet än vad många tror. 

Då har vi minskat risken och maximerat potentialen för att nå det uppsatta målet. Då som först kan också vi med säkerhet säga hur du ska spendera din miljon för bästa ROI.