Kategorier
Dagens insikt

Vad har Rubiks kub för likhet med marknadsföring?

Vi anser att vi inte behöver förklara vad Rubiks kub är men låt oss påminna. En Rubiks kub kan ha (8! · 38-1) · (12! · 212-1)/2 = 43 252 003 274 489 860 000 olika positioner (≈4,3 · 1019), men kan trots det alltid lösas med 20 eller färre vridningar. Otroligt eller hur?

Vad har det med marknadsföring att göra? Jo, det finns stora likheter med HUR man löser utmaningar. För att lösa kuben, dvs alla sex färger på samma sida så går det inte att fokusera på en färg åt gången. Gör du så, kommer du att förstöra det du redan gjort. Ni som försökt förstår vad jag menar. För att lösa kuben (det går faktiskt på 20 drag), behöver du se helheten och ha koll på startpunkten.

Vi menar att använder du motsvarande strategi med din marknadsföring, alltså försöker du lösa en del (läs perspektiv) så kan det bli suboptimering på ett annat perspektiv. Dessutom tenderar vissa KPIer att motverka varandra. Det blir lätt så om du försöker lösa en sida åt gången. Tror ni oss inte, gör ett försök att lösa kuben.

På Habermax heter våra perspektiv: Kundbehov. Erbjudande. Organisation. Upplevelse (nuläge). Marknad. Kanaler (köpta/förtjänade/egna). Dessa ger en bra helhetsbild enligt oss.