Kategorier
Dagens insikt

Svenska företagsledningars syn på marknadsföring är en liten utmaning.

MEN MÖJLIGHETERNA ÄR STORA.

Enligt en nyligen släppt rapport från Svenska Annonsörer gjord av NoA Consulting blir vi både glada och lite oroliga. Det är positivt att 8 av 10 ledningar instämmer att starka varumärken ”bidrar positivt till ett företags resultat på den nedersta raden”. Det finns alltså en stor tilltro till ett starkt varumärke. 
Men vi måste tillsammans omsätta den positiva synen på varumärken till konkret handling. Det vanligaste hindret är avsaknad av mätpunkter/kpi:er för varumärke som är trovärdiga i ledningens ögon. 
Dessutom finns bl.a åsikter om kommunikationskanaler som tyvärr inte överensstämmer med forskningen. Att vi sen sitter på facit hjälper inte om vi inte kan föra över den till varumärkesägarna. Men eftersom vi är experter på kommunikation så borde detta inte vara några problem för oss, eller hur?

Kort sammanfattning från rapporten:
1. Svenska företag ser det affärsmässiga värdet i ett starkt Varumärke. 
2. Färre omsätter den positiva synen till konkret handling, men de som gör det är mer framgångsrika. 
3. Framgångsrika företag leds av styrelser som ser värdet i en sund balans mellan kort- och långsiktiga mål för marknadsföringen. 
4. Många företagsledare uppvisar bristfällig kunskap om hur kommunikation fungerar, men lägger sig ändå i detaljerna.
5. Högpresterande företag värderar kreativ kommunikation högre – men 5 av 10 ledningar ser inte värdet i kreativ kommunikation.