Kategorier
Dagens insikt

Varumärket varken kan eller ska betraktas som en reklamfråga

Förr hade reklambyråer ensamrätt att hantera varumärkesfrågan, något som förändrats i takt med att både insikter och världen förändras.
Vem ska du då anförtro dig till när du vill förändra eller förstärka ditt varumärke?

Ett lyckat varumärkesarbete börjar alltid i företaget. Alla är mer eller mindre inblandade men det är ledningen som ansvarar för arbetet, inte marknadsavdelningen. Då som först finns grunden för att söka sig ut på marknaden för att hitta hjälp.

Om vi vänder på frågan och ser vem som är bäst lämpad att hjälpa till, säger vi att det måste vara någon som förstår att varumärket är ALLT ett företag gör och alla touchpoints vi har med varumärket. Vilket innebär att reklam t.ex enbart är en disciplin av många i sammanhanget.
När denna insikt är i hamn har du ett bra utgångsläge.
Vi arbetar förenklat i fyra steg: Varumärkets nuläge. Den önskade positionen. Vad som krävs för att ta oss dit och hur vi vet att vi nått målet. Allt i ett tätt samarbete med ledningen och alla inblandade på företaget samt berörda byråer. Nyckelordet är tillsammans!

Intresserad att höra lite mer detaljerat så hör av dig.