Kategorier
Dagens insikt

Hur ska man förstå vilka företag som agerat smartast under pandemin?

I Resumé redovisas vilka företag/varumärken som ökade vs minskade sina mediabudgetar under 2020.

Det är intressant ur många perspektiv. Men vilka lärdomar kan vi dra? Vilka har agerat smartast? Svåra frågor som utan att ha större insyn gör att vi inte kan få sanningsenliga insikter.
Om man har ett starkt och välkänt varumärke (ICA), kan det vara smart att dra ner på sina varumärkesstärkande insatser och styra över lite till mer taktisk annonsering. Har man däremot ett nytt varumärke (Cura of Sweden) går det givetvis inte att göra detsamma. De tvådubblade sina medieinvesteringar.

I byggbranschen blir det mer intressant, där vi ser att Bauhaus och K-Rauta t ex ökat med 14,3% respektive 22% medan både XL-Bygg och Beijer minskat med nästan 40%. Har det byggts mer eller mindre under pandemin? Vår känsla är att det har byggts mer framförallt i hemmen. Men vem som agerat smartast går alltså inte att läsa av om vi inte har alla pusselbitar. Vi får helt enkelt avvakta framtiden. Historiskt har det lönat sig att satsa på varumärkesstärkande annonsering i lågkonjunkturer.

PS. Vi vet att mätningen inte innefattar all digital annonsering och är därmed inte heltäckande. Men det visar ändå en tendens.