Kategorier
Dagens insikt

Varför tjatar vi om insikter?

Att ta beslut idag är och har alltid varit både jobbigt och viktigt, därför måste alla beslut vara väl underbyggda. De bör också vara byggda på empiri för att minimera misstag och maximera effekt.

Vad har då insikter med beslut att göra? Jo, vi anser att det ofta finns fakta och kunskap i företag som inte används/tas till vara. Det finns ännu mer fakta ute på marknaden som ligger där som gömda skatter. Detta tillsammans med företagens mål skapar en möjlighet för alla företag, om man förstår att dessa gömda skatter finns.

För att hitta dessa skatter krävs det en strategi och för att strategin ska fungera krävs det insikter. Men en strategi måste dessutom aktiveras och implementeras för att nå framgång. Det kan inte heller göras utan insikter. Därför tjatar vi om insikter.