Kategorier
Dagens insikt

76% av svenskarna tycker reklam är viktigt för att…

…nya företag ska kunna skapas och konkurrera med etablerade företag!

I en färsk undersökning av Novus på uppdrag av Sveriges Annonsörer kan vi konstatera att allmänhetens uppfattning inte är så pessimistiskt som det ofta framkommer i olika media. 

Det är glädjande och återigen en viktig insikt att vi inte ska lyssna på antagande, utan ta reda på empiriska fakta. Ofta har vi hört att målgrupper inte förstår eller bryr sig om reklam. Det kan givetvis finnas tillfällen när så är fallet, men generellt så bör du aldrig underskatta dina målgrupper. Utan ta reda på fakta innan du bestämmer dig för vilken kommunikation som ska lösa din marknadsföringsutmaning. Det är dagens enkla lärdom.