Kategorier
Dagens insikt

Vi vet vad som skapar bilden av ett varumärke

Men varför agerar vi ofta tvärtom?

Som alla vet är medarbetare en av de viktigaste delarna i vad som skapar bilden av ett varumärke. Då blir det väldigt intressant med undersökningen om förtroende från Harvard Business Review: ”The Neuroscience of Trust” by Paul J. Zak

Vi läser: Jämfört med personer på företag med lågt förtroende rapporterar personer på företag med högt förtroende: 74% mindre stress, 106% mer energi på jobbet, 50% högre produktivitet, 13% färre sjukdagar, 76% mer engagemang, 29% mer tillfredsställelse med deras liv, 40% mindre utbrändhet.

Vilken enorm potential för en varumärkesägare om vi då kikar på modellen nedan som visar vad som skapar bilden av ett varumärke. Där marknadskommunikation faktiskt spelar en mindre roll än vad medarbetarna har potential att göra. 

Vad kan vi göra då? Jo, tänk efter nu, det ska svaras på enkäter efter varje samtal man haft. Eller tryckas på knappar vid varje butik du går ur. Grönt eller rött. Hur upplevde du ditt besök i etc, etc. 

Vi är alltså inne i en extrem kontroll-tid. Vilket givetvis kan vara bra. Men bara om vi använder informationen och analyserar den. Men görs det? Vår erfarenhet säger att det görs för mycket undersökningar som inte analyseras och man använder inte de insikter som finns där. 

Vår insikt är att arbeta mer tajt med HR, undvik att medarbetarna känner sig övervakade och gör färre undersökningar men analysera mer den data som finns.