Kategorier
Dagens insikt

Briefen är vårt viktigaste styrinstrument. Hur gör du för att den ska bli optimal?

Enligt en helt färsk undersökning från BetterBriefs framkommer följande: ‘It’s difficult to produce good creative work without a good marketing brief’.

Både kunder (varumärkesägare/marknadsavdelning) och byråer är helt överens. 82% vs 83% tycker det är svårt. Men 80% av kunderna tycker att de är bra på att skriva briefer, medan bara 10% av byråerna tycker att kunderna är det. 78% tycker att de är tydliga med den strategiska inriktningen, medan byråerna tycker bara 5% av dessa briefer är det.

Man kan faktiskt säga att kunder och byråer inte är från samma planet. Samtidigt erkänner kunderna att 9 av 10 briefer, alltså 90% ändras efter det att man skrivit sin brief. Det har estimerats att 1/3 del av marknadsföringsbudgetarna är bortkastade. Här pratar vi verkligen om icke hållbar kommunikation.

Nå, om det är så idag och det har enligt denna undersökning dessutom ökat sen deras förra undersökning. Så måste vi förändra detta, göra det fort och tillsammans.

Vi har de senaste åren utvecklat vårt sätt att ta fram briefer som vi anser är ett jobb som inte du som kund ska göra ensam. Det är ett grupparbete som mynnar ut i en gemensam brief som signeras av båda parter. Vi pratar gärna mer i detalj om hur vi gör det och vilken effekt vi har sett att det skapar. Vi hoppas att framtidens undersökning från BetterBriefs kommer att visa helt andra siffror.