Kategorier
Inspiration

Insikter inte åsikter

Insikter inte åsikter

Allt blir bättre om vi har insikter byggda på empiri, precis som inom forskning. Det finns faktisk rätt och fel även inom varumärkesuppbyggnad.