Kategorier
Inspiration Kommunikation Marknadsföring Strategi

Hållbar kommunikation i Almedalen

Sommaren 2019 höll vi vår bejublade föreläsning om hållbar kommunikation i Almedalen. Vi fick många intressanta frågor efteråt, men det var svårt att höra dessa på filmen så vi tog helt enkelt bort den sista delen av föreläsningen.

När det gäller hållbar kommunikation är vi övertygade om att det finns väldigt mycket för ett företag att förbättra för att maximera effekterna av sina marknadsföringsinsatser. Vi tar bland annat upp skillnaderna mellan de olika kommunikationspartnernas sätt att mäta effekter. Vilket leder till att kommunikationen inte blir särskilt hållbar.

Kategorier
Inspiration Kommunikation Marknadsföring Strategi

Kort- och långsiktiga effekter

Forskningen är mycket tydlig med att kommunikation åstadkommer både kortsiktig och långsiktig affärsnytta. Det finns också ett samband mellan dessa två och den samlade kommunikationen får oftast störst effekt när den lyckas på både kort och lång sikt, genom att integrera olika budskap, kanaler och dicipliner.

Vi ser tyvärr att utvecklingen går åt fel håll när det gäller långsiktigheten. Under de senaste 5-10 åren prioriterar företag enbart kortsiktigheten, vilket måste brytas om vi ska få ut max av kommunikationens affärsmässiga effekter. Detta pratar våra kollegor Les Binet och Peter Fields om i denna film. Vi visar en kortversion, men för den som är intresserad finns hela föreläsningen på youtube. Och om ni vill få studien bakom så är det bara att höra av sig till oss på Habermax.

Kategorier
Inspiration Strategi

Covid-19. En mental spärr eller mental katalysator för företag?

Covid-19. En mental spärr eller mental katalysator för företag? Vi befinner oss mitt i en av de värsta situationerna de flesta av oss någonsin upplevt. Visst har vi varit med om finanskriser, terrordåd och annat. Men att världen mer eller mindre stängs ner under stora delar av vår och sommar har aldrig tidigare skett, samt osäkerheten när den öppnas upp. Kommer det att bli normalt igen? Detta tvingar verkligen företag att ifrågasätta sina affärsplaner och affärsidéer på ett eller annat sätt. Covid-19 har blivit ett monster som kommer att släcka lampan för många företag. Utan att förringa pandemins effekt skulle vissa företag ändå haft det tufft att överleva. Vi hävdar att stora förändringar sker och har skett under alla tider (globalisering, digitalisering etc). Det gäller att analysera om man behöver göra en svängning (Tivot) och/eller kunna anpassa sig snabbt efter den nya affärsmodellen (Adapt). Varför har då vissa företag kommit längre med att ständigt utmana sin affärsmodell och andra har en oförmåga att inte göra det? Svaret finns i prospektteorin* tror vi. Många företag har en tendens att försvara för att inte förlora, istället för att förändra för att vinna. Vi illustrerar detta genom modellen här.

Kategorier
Inspiration Marknadsföring

Konvergerad media – som vi ser det

Det är det uttryck som ibland används för att beskriva nya medier och tekniska möjligheter som kommer i allt snabbare takt. Dessa byggs ihop och interagerar med varandra. Begreppet konvergerande medier har inte blivit ett etablerat uttryck, förr kallades det allmänt för digitala medier. Vi menar istället att allt hänger ihop oavsett vilken mediakanal du syns eller verkar i. Oavsett om det är köpt, ägd eller förtjänad mediakanal. Det är den totala effekten som är så oerhört viktig att man förstår när man mäter effekter av olika insatser. Risken är annars att man misstolkar resultatet och slutar att använda en kanal som faktiskt är en viktig pusselbit i det hela. Vi kallar detta konvergerad media. Och när vi lägger pusslet måste alla bitar ligga på plats för att insatsen ska bli maximerad. Detta är ett ämne vi brinner för och gärna diskuterar vidare med dig. Vi har ju vår erfarenhet, men är nyfikna på vad du har för erfarenhet.

Kategorier
Inspiration Strategi

Varför ett starkt varumärke

Kunden upplever att de får ett mervärde genom att använda dina produkter eller tjänster. Speciellt när de rationella argumenten är likvärdiga med konkurrenternas. Då är det naturligt att man köper det man känner till, eller det som först dyker upp i huvudet vid köptillfället. Därför måste du ladda varumärket med de värderingar som väcker den känslan bäst.

Några generella effekter ett starkt varumärke ger:
• Bättre lönsamhet
• Kunna ta ut ett högre pris
• Högra lojalitet
• Högre förståelse vid misstag
• Lättare att lansera nya produkter
• Lättare att skydda sig mot konkurrenter
• Lättare att rekrytera
• Produktlivscykeln blir längre
• Underlättar arbetet med nya partners

Kategorier
Inspiration

Maximera ditt varumärkes potential

Om man inte vet vilken hamn man ska segla till är ingen vind gynnsam. Ännu värre är det om man inte vet vilken hamn man seglar ifrån. Då är risken att du hamnar helt fel. En dyrköpt resa helt enkelt.

Kategorier
Inspiration

Varumärkestänk

Så här fungerar det också att bygga upp ett varumärke.

Kategorier
Inspiration

Insikter inte åsikter

Insikter inte åsikter

Allt blir bättre om vi har insikter byggda på empiri, precis som inom forskning. Det finns faktisk rätt och fel även inom varumärkesuppbyggnad.