Kategorier
Strategi Utvald Inspiration

Utmaningen för dig med en inhouseavdelning.

Vi hör ofta klagomål från kunder att byråsidan saknar intresset för själva affären förutom varumärkesfrågor förstås. Men samtidigt vill alla komma åt kreativiteten och det helikopterperspektiv som en utomstående kommunikationspartner har. För kreatörer som bytt till kundsidan kan det vara ett uppvaknande att inse att marknadsavdelningen bara är en kugge i företagets totala maskineri, vilket innebär att andra utmaningar ibland är mer prioriterade än kommunikation. Hur behåller du helikopterperspektivet? Hur får du kreatörer att utvecklas kreativt om de bara jobbar med ett varumärke? Hur skapar du synergier mellan de olika inblandade oavsett om personerna sitter hos dig som kund eller utanför? Det är några av frågorna vi känner att vi har svar på och som vi gärna resonerar vidare med dig om.