Kategorier
Kommunikation Utvald Inspiration

Media-, varumärkes- och reklambyrå måste samarbeta.

Mediabyrå, kommunikationsbyrå och varumärkesbyrå måste fungera tillsammans. En kommunikativ idé måste ha sin utgångspunkt från varumärkesstrategin och vara förankrad i mediastrategin för att det ska bli hållbart. En av de vanligaste orsakerna till att man inte får ut maximal effekt av sin kommunikation är att samarbetet inte fungerar. För dig som varumärkesägare blir situationen oerhört svår att hantera när alla utgår från sina kunskaper och inte ser helheten. Här anser vi att det finns väldigt mycket att förbättra och gör man det blir kommunikationen mer hållbar. Vi berättar gärna mer exakt hur det ska gå till. Ring eller boka möte.