Kategorier
Dagens insikt

Din viktigaste målgrupp är inte kunden

Marknadsföring bygger på att man tror på marknadsföring, vilket innebär att ägare och ledning också måste tro på och vara övertygade om att marknadsföring skapar värde. Om så inte är fallet blir det oerhört svårt att navigera som marknadschef eller marknadsavdelning.

Frågan är hur du skapar en ännu bättre förståelse när det gäller det här ämnet med ägare och ledning? Om du sitter i styrelse eller ledningsgrupp är det viktigt att du varje gång du får tillfälle förklarar vilka affärseffekter er marknadsföring faktiskt skapar eller är tänkt att skapa. Oavsett om det är en långsiktig varumärkesbyggande kampanj eller en kortsiktig säljkampanj. 

Det här är en självklarhet som vi antar att du redan gör, men kan vara bra att bli påmind om. Underlaget ska naturligtvis vara framtaget på empiriska fakta och reklamklyschor bör därför undvikas. 

En annan mer ovanlig idé är att skicka ut ett nyhetsbrev internt från dig som CMO eller från marknadsavdelningen. Det kan göras veckovis eller kanske någon gång i månaden, där du berättar vad som är på gång och varför. På så sätt bygger du upp en stolthet för din avdelning och samtidigt implementerar internt. Dessutom uppmärksammar du ledningen på att du faktiskt menar allvar med intern kommunikation, vilket alltid uppskattas.

Så kunden är alltså inte alltid den viktigaste målgruppen. Både med tanke på att den interna målgruppen ofta glöms bort och även för att allt som ett företag gör och hur man agerar påverkar hur varumärket uppfattas. Av den anledningen rekommenderar vi att den interna målgruppen inklusive styrelse och ledning ska ses som den viktigaste målgruppen. 

Magnus Hård, Strategiansvarig & CEO Habermax
Jens Krona, CD & varumärkesstrateg Habermax

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *