Kategorier
Strategi Utvald Inspiration

Utmaningen för dig med en inhouseavdelning.

Vi hör ofta klagomål från kunder att byråsidan saknar intresset för själva affären förutom varumärkesfrågor förstås. Men samtidigt vill alla komma åt kreativiteten och det helikopterperspektiv som en utomstående kommunikationspartner har. För kreatörer som bytt till kundsidan kan det vara ett uppvaknande att inse att marknadsavdelningen bara är en kugge i företagets totala maskineri, vilket innebär att andra utmaningar ibland är mer prioriterade än kommunikation. Hur behåller du helikopterperspektivet? Hur får du kreatörer att utvecklas kreativt om de bara jobbar med ett varumärke? Hur skapar du synergier mellan de olika inblandade oavsett om personerna sitter hos dig som kund eller utanför? Det är några av frågorna vi känner att vi har svar på och som vi gärna resonerar vidare med dig om.

Kategorier
Kommunikation Utvald Inspiration

Media-, varumärkes- och reklambyrå måste samarbeta.

Mediabyrå, kommunikationsbyrå och varumärkesbyrå måste fungera tillsammans. En kommunikativ idé måste ha sin utgångspunkt från varumärkesstrategin och vara förankrad i mediastrategin för att det ska bli hållbart. En av de vanligaste orsakerna till att man inte får ut maximal effekt av sin kommunikation är att samarbetet inte fungerar. För dig som varumärkesägare blir situationen oerhört svår att hantera när alla utgår från sina kunskaper och inte ser helheten. Här anser vi att det finns väldigt mycket att förbättra och gör man det blir kommunikationen mer hållbar. Vi berättar gärna mer exakt hur det ska gå till. Ring eller boka möte.

Kategorier
Marknadsföring Utvald Inspiration

Vilken avkastning gav dina marknadsföringsinsatser?

Inför varje nytt budgetår måste du kunna visa resultatet av dina aktiviteter så att investeringarna görs där det blir mest lönsamt. Detta är inte bara till hjälp vid själva beslutsprocessen, det är också en given förutsättning för en uppdaterad marknadsavdelning. Att analysera de olika investeringarna blir lättare om de kan jämföras objektivt. Att kunna se sambanden mellan de olika insatserna och vilket resultat de skapat tillsammans. Det missas ofta och risken blir då att man bara ser kortsiktigt på insatsernas effekt. När det är både kort- och långsiktigt som ger den bästa effekten för ett företag eller varumärke. Det är med andra ord en hel del arbete som krävs för att maximera effekten av kommande kampanjer. Vi hjälper dig gärna.