Kategorier
Kommunikation Utvald Inspiration

Media-, varumärkes- och reklambyrå måste samarbeta.

Mediabyrå, kommunikationsbyrå och varumärkesbyrå måste fungera tillsammans. En kommunikativ idé måste ha sin utgångspunkt från varumärkesstrategin och vara förankrad i mediastrategin för att det ska bli hållbart. En av de vanligaste orsakerna till att man inte får ut maximal effekt av sin kommunikation är att samarbetet inte fungerar. För dig som varumärkesägare blir situationen oerhört svår att hantera när alla utgår från sina kunskaper och inte ser helheten. Här anser vi att det finns väldigt mycket att förbättra och gör man det blir kommunikationen mer hållbar. Vi berättar gärna mer exakt hur det ska gå till. Ring eller boka möte.

Kategorier
Inspiration Kommunikation Marknadsföring Strategi

Hållbar kommunikation i Almedalen

Sommaren 2019 höll vi vår bejublade föreläsning om hållbar kommunikation i Almedalen. Vi fick många intressanta frågor efteråt, men det var svårt att höra dessa på filmen så vi tog helt enkelt bort den sista delen av föreläsningen.

När det gäller hållbar kommunikation är vi övertygade om att det finns väldigt mycket för ett företag att förbättra för att maximera effekterna av sina marknadsföringsinsatser. Vi tar bland annat upp skillnaderna mellan de olika kommunikationspartnernas sätt att mäta effekter. Vilket leder till att kommunikationen inte blir särskilt hållbar.

Kategorier
Inspiration Kommunikation Marknadsföring Strategi

Kort- och långsiktiga effekter

Forskningen är mycket tydlig med att kommunikation åstadkommer både kortsiktig och långsiktig affärsnytta. Det finns också ett samband mellan dessa två och den samlade kommunikationen får oftast störst effekt när den lyckas på både kort och lång sikt, genom att integrera olika budskap, kanaler och dicipliner.

Vi ser tyvärr att utvecklingen går åt fel håll när det gäller långsiktigheten. Under de senaste 5-10 åren prioriterar företag enbart kortsiktigheten, vilket måste brytas om vi ska få ut max av kommunikationens affärsmässiga effekter. Detta pratar våra kollegor Les Binet och Peter Fields om i denna film. Vi visar en kortversion, men för den som är intresserad finns hela föreläsningen på youtube. Och om ni vill få studien bakom så är det bara att höra av sig till oss på Habermax.