Kategorier
Inspiration Marknadsföring

Konvergerad media – som vi ser det

Det är det uttryck som ibland används för att beskriva nya medier och tekniska möjligheter som kommer i allt snabbare takt. Dessa byggs ihop och interagerar med varandra. Begreppet konvergerande medier har inte blivit ett etablerat uttryck, förr kallades det allmänt för digitala medier. Vi menar istället att allt hänger ihop oavsett vilken mediakanal du syns eller verkar i. Oavsett om det är köpt, ägd eller förtjänad mediakanal. Det är den totala effekten som är så oerhört viktig att man förstår när man mäter effekter av olika insatser. Risken är annars att man misstolkar resultatet och slutar att använda en kanal som faktiskt är en viktig pusselbit i det hela. Vi kallar detta konvergerad media. Och när vi lägger pusslet måste alla bitar ligga på plats för att insatsen ska bli maximerad. Detta är ett ämne vi brinner för och gärna diskuterar vidare med dig. Vi har ju vår erfarenhet, men är nyfikna på vad du har för erfarenhet.