Kategorier
Marknadsföring Utvald Inspiration

Vilken avkastning gav dina marknadsföringsinsatser?

Inför varje nytt budgetår måste du kunna visa resultatet av dina aktiviteter så att investeringarna görs där det blir mest lönsamt. Detta är inte bara till hjälp vid själva beslutsprocessen, det är också en given förutsättning för en uppdaterad marknadsavdelning. Att analysera de olika investeringarna blir lättare om de kan jämföras objektivt. Att kunna se sambanden mellan de olika insatserna och vilket resultat de skapat tillsammans. Det missas ofta och risken blir då att man bara ser kortsiktigt på insatsernas effekt. När det är både kort- och långsiktigt som ger den bästa effekten för ett företag eller varumärke. Det är med andra ord en hel del arbete som krävs för att maximera effekten av kommande kampanjer. Vi hjälper dig gärna.

Kategorier
Inspiration Kommunikation Marknadsföring Strategi

Hållbar kommunikation i Almedalen

Sommaren 2019 höll vi vår bejublade föreläsning om hållbar kommunikation i Almedalen. Vi fick många intressanta frågor efteråt, men det var svårt att höra dessa på filmen så vi tog helt enkelt bort den sista delen av föreläsningen.

När det gäller hållbar kommunikation är vi övertygade om att det finns väldigt mycket för ett företag att förbättra för att maximera effekterna av sina marknadsföringsinsatser. Vi tar bland annat upp skillnaderna mellan de olika kommunikationspartnernas sätt att mäta effekter. Vilket leder till att kommunikationen inte blir särskilt hållbar.

Kategorier
Inspiration Kommunikation Marknadsföring Strategi

Kort- och långsiktiga effekter

Forskningen är mycket tydlig med att kommunikation åstadkommer både kortsiktig och långsiktig affärsnytta. Det finns också ett samband mellan dessa två och den samlade kommunikationen får oftast störst effekt när den lyckas på både kort och lång sikt, genom att integrera olika budskap, kanaler och dicipliner.

Vi ser tyvärr att utvecklingen går åt fel håll när det gäller långsiktigheten. Under de senaste 5-10 åren prioriterar företag enbart kortsiktigheten, vilket måste brytas om vi ska få ut max av kommunikationens affärsmässiga effekter. Detta pratar våra kollegor Les Binet och Peter Fields om i denna film. Vi visar en kortversion, men för den som är intresserad finns hela föreläsningen på youtube. Och om ni vill få studien bakom så är det bara att höra av sig till oss på Habermax.

Kategorier
Inspiration Marknadsföring

Konvergerad media – som vi ser det

Det är det uttryck som ibland används för att beskriva nya medier och tekniska möjligheter som kommer i allt snabbare takt. Dessa byggs ihop och interagerar med varandra. Begreppet konvergerande medier har inte blivit ett etablerat uttryck, förr kallades det allmänt för digitala medier. Vi menar istället att allt hänger ihop oavsett vilken mediakanal du syns eller verkar i. Oavsett om det är köpt, ägd eller förtjänad mediakanal. Det är den totala effekten som är så oerhört viktig att man förstår när man mäter effekter av olika insatser. Risken är annars att man misstolkar resultatet och slutar att använda en kanal som faktiskt är en viktig pusselbit i det hela. Vi kallar detta konvergerad media. Och när vi lägger pusslet måste alla bitar ligga på plats för att insatsen ska bli maximerad. Detta är ett ämne vi brinner för och gärna diskuterar vidare med dig. Vi har ju vår erfarenhet, men är nyfikna på vad du har för erfarenhet.