Kategorier
Inspiration Strategi

Varför ett starkt varumärke

Kunden upplever att de får ett mervärde genom att använda dina produkter eller tjänster. Speciellt när de rationella argumenten är likvärdiga med konkurrenternas. Då är det naturligt att man köper det man känner till, eller det som först dyker upp i huvudet vid köptillfället. Därför måste du ladda varumärket med de värderingar som väcker den känslan bäst.

Några generella effekter ett starkt varumärke ger:
• Bättre lönsamhet
• Kunna ta ut ett högre pris
• Högra lojalitet
• Högre förståelse vid misstag
• Lättare att lansera nya produkter
• Lättare att skydda sig mot konkurrenter
• Lättare att rekrytera
• Produktlivscykeln blir längre
• Underlättar arbetet med nya partners