Kategorier
Strategi Utvald Inspiration

Utmaningen för dig med en inhouseavdelning.

Vi hör ofta klagomål från kunder att byråsidan saknar intresset för själva affären förutom varumärkesfrågor förstås. Men samtidigt vill alla komma åt kreativiteten och det helikopterperspektiv som en utomstående kommunikationspartner har. För kreatörer som bytt till kundsidan kan det vara ett uppvaknande att inse att marknadsavdelningen bara är en kugge i företagets totala maskineri, vilket innebär att andra utmaningar ibland är mer prioriterade än kommunikation. Hur behåller du helikopterperspektivet? Hur får du kreatörer att utvecklas kreativt om de bara jobbar med ett varumärke? Hur skapar du synergier mellan de olika inblandade oavsett om personerna sitter hos dig som kund eller utanför? Det är några av frågorna vi känner att vi har svar på och som vi gärna resonerar vidare med dig om.

Kategorier
Inspiration Kommunikation Marknadsföring Strategi

Hållbar kommunikation i Almedalen

Sommaren 2019 höll vi vår bejublade föreläsning om hållbar kommunikation i Almedalen. Vi fick många intressanta frågor efteråt, men det var svårt att höra dessa på filmen så vi tog helt enkelt bort den sista delen av föreläsningen.

När det gäller hållbar kommunikation är vi övertygade om att det finns väldigt mycket för ett företag att förbättra för att maximera effekterna av sina marknadsföringsinsatser. Vi tar bland annat upp skillnaderna mellan de olika kommunikationspartnernas sätt att mäta effekter. Vilket leder till att kommunikationen inte blir särskilt hållbar.

Kategorier
Inspiration Kommunikation Marknadsföring Strategi

Kort- och långsiktiga effekter

Forskningen är mycket tydlig med att kommunikation åstadkommer både kortsiktig och långsiktig affärsnytta. Det finns också ett samband mellan dessa två och den samlade kommunikationen får oftast störst effekt när den lyckas på både kort och lång sikt, genom att integrera olika budskap, kanaler och dicipliner.

Vi ser tyvärr att utvecklingen går åt fel håll när det gäller långsiktigheten. Under de senaste 5-10 åren prioriterar företag enbart kortsiktigheten, vilket måste brytas om vi ska få ut max av kommunikationens affärsmässiga effekter. Detta pratar våra kollegor Les Binet och Peter Fields om i denna film. Vi visar en kortversion, men för den som är intresserad finns hela föreläsningen på youtube. Och om ni vill få studien bakom så är det bara att höra av sig till oss på Habermax.

Kategorier
Inspiration Strategi

Covid-19. En mental spärr eller mental katalysator för företag?

Covid-19. En mental spärr eller mental katalysator för företag? Vi befinner oss mitt i en av de värsta situationerna de flesta av oss någonsin upplevt. Visst har vi varit med om finanskriser, terrordåd och annat. Men att världen mer eller mindre stängs ner under stora delar av vår och sommar har aldrig tidigare skett, samt osäkerheten när den öppnas upp. Kommer det att bli normalt igen? Detta tvingar verkligen företag att ifrågasätta sina affärsplaner och affärsidéer på ett eller annat sätt. Covid-19 har blivit ett monster som kommer att släcka lampan för många företag. Utan att förringa pandemins effekt skulle vissa företag ändå haft det tufft att överleva. Vi hävdar att stora förändringar sker och har skett under alla tider (globalisering, digitalisering etc). Det gäller att analysera om man behöver göra en svängning (Tivot) och/eller kunna anpassa sig snabbt efter den nya affärsmodellen (Adapt). Varför har då vissa företag kommit längre med att ständigt utmana sin affärsmodell och andra har en oförmåga att inte göra det? Svaret finns i prospektteorin* tror vi. Många företag har en tendens att försvara för att inte förlora, istället för att förändra för att vinna. Vi illustrerar detta genom modellen här.

Kategorier
Inspiration Strategi

Varför ett starkt varumärke

Kunden upplever att de får ett mervärde genom att använda dina produkter eller tjänster. Speciellt när de rationella argumenten är likvärdiga med konkurrenternas. Då är det naturligt att man köper det man känner till, eller det som först dyker upp i huvudet vid köptillfället. Därför måste du ladda varumärket med de värderingar som väcker den känslan bäst.

Några generella effekter ett starkt varumärke ger:
• Bättre lönsamhet
• Kunna ta ut ett högre pris
• Högra lojalitet
• Högre förståelse vid misstag
• Lättare att lansera nya produkter
• Lättare att skydda sig mot konkurrenter
• Lättare att rekrytera
• Produktlivscykeln blir längre
• Underlättar arbetet med nya partners