Kategorier
Inspiration Kommunikation Marknadsföring Strategi

Kort- och långsiktiga effekter

Forskningen är mycket tydlig med att kommunikation åstadkommer både kortsiktig och långsiktig affärsnytta. Det finns också ett samband mellan dessa två och den samlade kommunikationen får oftast störst effekt när den lyckas på både kort och lång sikt, genom att integrera olika budskap, kanaler och dicipliner.

Vi ser tyvärr att utvecklingen går åt fel håll när det gäller långsiktigheten. Under de senaste 5-10 åren prioriterar företag enbart kortsiktigheten, vilket måste brytas om vi ska få ut max av kommunikationens affärsmässiga effekter. Detta pratar våra kollegor Les Binet och Peter Fields om i denna film. Vi visar en kortversion, men för den som är intresserad finns hela föreläsningen på youtube. Och om ni vill få studien bakom så är det bara att höra av sig till oss på Habermax.